Helen Rosenberg

  Studentrekrytering i samverkan med professionen

  I samband med studentrekrytering inför höstterminen 2018 lanserade Bibliotekshögskolan en ny kampanj, som syftade till att få fler flerspråkiga att läsa till bibliotekarie. För att nå ut så brett som möjligt genomfördes kampanjen i samverkan med dem vi utbildar för – nämligen folkbiblioteken. Vilka möjligheter öppnade genom samarbetet upp sig, som inte fanns tidigare?

  Vilka var de fallgropar vi stötte på när vi jobbade fram ett samarbete? Och hur föll kampanjen egentligen ut?

  Föredraget kan hållas på svenska

  Circus speaker:

  Helen Rosenberg är akademikommunikatör på Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, inklusive Bibliotekshögskolan, vid Högskolan i Borås

  Eiríkur Sigurðsson